miniatyrbullterrier_vv_800px.jpg

Rasstandard & historia

Standard för MINIATYRBULLTERRIER

Ursprungsland/ hemland: Storbritannien

Användningsområde: Numera sällskapshund

FCI-klassifikation: Grupp 3, sektion 3

Bakgrund/ändamål: Det var en man vid namn James Hinks som först standardiserade rastypen hos bullterrier på 1850-talet genom att selektera för det äggformade huvudet. Rasen visades i sin nuvarande form första gången på utställning i Birmingham 1862. Rasklubben etablerades 1887. Det verkligt intressanta med rasen är att dess standard helt medvetet nämner att ”Det förekommer varken vikt eller höjdmått men bullterriern skall ge intryck av maximal substans för storleken på hund och i samklang med typ och könsprägel. Rasen skall alltid vara balanserad”. En mindre typ av bullterrier har varit känd sedan tidigt 1800-tal men den förlorade popularitet fram till tiden för första världskriget varför den ströks från kennelklubbens register 1918. En grupp rasentusiaster ledda av överste Richard Glyn arbetade för rasvariantens återkomst och bildade 1938 klubben för Miniature Bull Terrier. Standarden för varianterna är densamma med undantag för höjdangivelsen i standarden för miniatyrbullterrier.

 

Helhetsintryck: Rasen skall vara kraftigt byggd, muskulös, välbalanserad och rörlig, med ett intresserat, bestämt och intelligent uttryck. Unikt är den konvexa nosryggen och det äggformade huvudet. Oberoende av hundens storlek skall könsprägeln vara markerad.

 

Uppförande/karaktär: Bullterrier skall vara modig, full av framåtanda med en gladlynt framtoning. Rasen skall ha ett jämnt temperament och vara mottaglig för inlärning. Även om den är egensinnig är den synnerligen vänlig mot människor.

 

Huvud: Huvudet skall vara långt, kraftigt och djupt ända till nosspetsen men inte oädelt. Sett framifrån skall det vara äggformat och helt utfyllt utan håligheter och urgröpningar. Profilen skall välva sig mjukt ner från hjässan till nosspetsen. Avståndet från nosspetsen till ögonen skall vara tydligt längre än från ögonen till hjässan.

 

Skallparti

Skalle: Hjässan skall vara nästan plan från öra till öra.

 

Ansikte

Nostryffel: Nostryffeln skall vara svart med nedåtböjd nostipp. Näsborrarna skall vara väl utvecklade.

Läppar: Läpparna skall vara torra och stramt åtliggande.

Käkar/tänder: Underkäken skall vara djup och kraftig. Bettet skall vara ett regelbundet, perfekt och komplett saxbett med friska, starka och jämna tänder av rejäl storlek.

Ögon: Avståndet från nosspetsen till ögonen skall vara tydligt större än från ögonen till toppen av skallen. Ögonen skall förefalla smala. De skall vara snedställda och trekantiga, svarta eller så mörkbruna att de verkar nästan svarta, samt ha en genomträngande blick. Blå eller delvis blå ögon är inte önskvärt.

Öron: Öronen skall vara små, tunna och placerade tätt intill varandra. De skall kunna bäras styvt upprättstående och peka rakt uppåt.

Hals 

Halsen skall vara mycket muskulös, lång och välvd. Den skall avsmalna från skuldrorna mot huvudet och vara fri från löst halsskinn.

Kropp

Kroppen skall vara väl rundad med tydligt välvd bröstkorg, som också skall ha stort djup. Bröstkorgen skall vara djupare i sin främre del än buken.

Överlinje: Rygglinjen skall vara plan bakom manken med en lätt välvning över ländpartiet.

Rygg: Ryggen skall vara kort och stark.

Ländparti: Ländpartiet skall vara lätt välvt, brett och muskulöst.

Bröstkorg: Bröstet skall framifrån sett vara brett.

Underlinje och buk: Från bröst till buk skall underlinjen bilda en mjuk, uppåtsvängd linje.

Svans 

Svansen skall vara kort, lågt ansatt och horisontellt buren. Den skall vara tjock vid roten och smalna till en fin spets.

Extremiteter

Framställ

Helhet: Hunden skall stå stadigt på sina fullkomligt parallella framben. Hos vuxna hundar skall frambenens längd ungefär motsvara bröstkorgens djup.

 

Skulderblad: Skuldrorna skall vara kraftiga och muskulösa utan att vara tunga. Skulderbladen skall vara breda, flata och ligga tätt intill bröstkorgen. De skall mycket tydligt slutta bakåt mot manken och bilda en nästan rät vinkel mot överarmarna.

Armbåge: Armbågarna skall vara starka och riktade rakt bakåt.

Underarm: Frambenen skall ha rund benstomme av kraftigast tänkbara sort.

Mellanhand: Mellanhänderna skall vara lodräta.

Framtassar: Framtassarna skall vara runda och kompakta med väl välvda tår.

Bakställ

Helhet: Bakbenen skall vara parallella bakifrån sett.

Lår: Låren skall vara muskulösa.

Knäled: Knälederna skall vara välvinklade.

Underben: Underbenen skall vara välutvecklade.

Has/hasled: Haslederna skall vara välvinklade.

Mellanfot: Mellanfötterna skall vara korta och kraftiga.

Baktassar: Baktassarna skall vara runda och kompakta med väl välvda tår.

Rörelser

När hunden rör sig skall den verka samlad och smidigt täcka mark med fria, lätta steg och med en typiskt självsäker utstrålning. I trav skall fram- och bakben röra sig parallellt och endast vid högre hastighet dras mot kroppens mittlinje. Frambenen skall nå ordentligt långt och bakbenen skall röra sig smidigt i höften med stor böjlighet i knä och has och med kraftigt påskjut.

Hud 

Huden skall överallt vara stramt åtliggande.

Päls

Pälsstruktur:  Pälsen skall vara kort åtliggande, jämn och hård att ta på samt ha vacker glans. Mjuk underull får förekomma vintertid.

Färg: Vita hundar skall ha rent vit päls. Hudpigmentering och tecken på huvudet är inget fel. Färgade stänk i en vit päls är inte önskvärt. Hos färgade hundar skall färgen dominera över det vita. Om alla övriga detaljer är likvärdiga föredras brindle. Svart brindle, röd, fawn och trefärgat accepteras. Blå färg och leverfärg är absolut inte önskvärt.

 

Storlek/vikt

Mankhöjd: Mankhöjden skall inte överstiga 35,5 cm, intrycket skall vara substans i proportion till storlek.

Vikt: Det finns ingen viktgräns. Hunden skall vara proportionerlig.

 

Fel

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande.

 

Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg

• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall diskvalificeras.

Nota bene

Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk konstruktion skall användas till avel.

 

Testiklar

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

anatomisk-skiss-800px.jpg

Text och bild: skk.se