83780286_1320711488119062_22075832370420

Hälsa

 

Liksom alla andra raser har även Miniatyrbullterriern hälsoproblem som är mer förekommande än hos andra raser. Mest förekommande är immunologiska sjukdomar (hudproblem), Medfött hjärtfel och njursjukdom kan förekomma men är mindre vanligt.

 

Rasen har tidigare haft problem med ögonsjukdomen linsluxation men 2009 framtogs ett DNA-test, vilket ledde till att inga valpar drabbas av den defekta genen eftersom man inte parar två hundar med den defekta genen. Därmed är detta inte längre ett
problem.


Rasen finns med i de Särskilda Rasspecifika Domaranvisningarna (SRD) för att bland annat uppmärksamma riskområden som: Käkar och tänder: Trång underkäke med hörntänder som går upp i gomtaket. Den unika huvudtypen förklarar tendensen till felaktigt bett. Särskild uppmärksamhet ska framförallt ägnas åt att huvudets korrekta typ är kombinerad med en kraftig underkäke.


Via länken kan ni ta del av fullständig SRD
särskilda-rasspecifika-domaranvisningar-a7.pdf (skk.se)


Svenska bullterrierklubben har utarbetat ett inofficiellt hälsoprogram där man rekommenderar årliga tester av hjärta, hud och njurar.

 

Vi följer givetvis Svenska Bullterrierklubbens hälsoprogram och riskerar
inte hälsan på våra hundar. Alla våra avelsdjur genomgår hälsoprogrammet utan anmärkning innan parning.
Utöver Svbtk's hälsoprogram kollar vi även Patella, LAD och LP.


Vill du fördjupa dig i de olika sjukdomarna inom hud, njurar och hjärta finner ni detta på Svenska Bullterrier klubbens hemsida under fliken hälsa, länk nedanför.
Hälsa | Svenska Bullterrierklubben (svbtk.com)