Beteende och personlighetsbeskrivning hund

Momenten i BPH
Utifrån de reaktioner din hund visar vid de olika momenten får du en uppfattning om din hunds starka sidor och under vilka omständigheter den eventuellt behöver stöd och uppmuntran. Beskrivningen är standardiserad, vilket är en förutsättning för att man ska kunna jämföra raser och hundar samt kunna göra utvärderingar.. En funktionär visar er till provplatsen och pekar ut var ekipaget ska stå vid testets början.
Föraren ska vara helt passiv under hela momentet. Funktionärer och åskådare ska befinna sig på anvisad plats när hunden anländer. Testledaren står bland åskådarna. Testledaren ska inte vara bekant med hunden och får inte ha hälsat på hunden innan test.


Några regler
Hund som mentalbeskrivs skall vara minst tolv månader gammal. Någon övre åldersgräns finns inte. Alla hundar skall vara ID-märkta. Alla registrerade hundar har rätt att delta i beskrivning. Oregistrerade hundar har rätt att delta i syfte att utröna deras lämplighet i samhällsnyttig tjänst. Efter beskrivning erhåller hundägaren ett beskrivningsprotokoll, det fungerar som bevis på att hunden genomgått beskrivning, något annat intyg utdelas ej. Resultaten av hund som beskrivs registreras hos SKK.
Mentalbeskrivning arrangeras av Brukshundklubbens lokalklubbar och rasklubbar. Medlemskap fordras ej för att beskriva hund.
Hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka inom föreskriven tid.


Hinder för att deltaga

  • Hund som är blind eller döv

  • Tik som löper

  • Hund som på grund av sjukdom eller skada icke utan risk för sin hälsa kan deltaga i testen.

  • Svans och/eller öronkuperad hund som enligt SKK:s bestämmelser icke är utställningsberättigad.

  • Hund som varit utsatt för operativt ingrepp av sådan art att den enligt SKK:s bestämmelser icke är utställningsberättigad.

  • Tik senare än 30 dagar före beräknad valpning eller tidigare än 75 dagar efter valpning.

  • Importerad hund inom två månader efter karantänsvistelse.

Vad ska jag ha med mig?
Under genomförandet förs i koppel av 1.80 meters längd och icke-strypande halsband (halvstryp går bra) eller sele. Om så bedöms nödvändigt genomförs på selförsedd hund hela momentet alternativt hanteringsdelen, fas 3, med hunden i halsband, Hunden behöver inte kunna komma på inkallning utan kan genomför beskrivningen i lina. Har du inte rätt och gör ditt BPH med Rapunex, finns detta att låna av oss. Om din hund kan gå i koppel, är van att följa med i olika miljöer och har stött på främmande människor, det vill säga haft en normalt händelserik uppväxt, behöver ni inte förbereda er på något speciellt sätt. Du och din hund är välkomna som ni är!

 

Du ska ha hundens stamtavla med dig där hundens id-nummer framgår. Den behövs för den obligatoriska id-kontrollen. I stamtavlan finns vanligen vaccinationsintyget som du också ska visa upp. Den person som är anmäld som förare ska kunna uppvisa ett giltigt medlemsbevis i någon klubb inom SKK-
organisationen. Chipläsare behöver medtas, gör ni BPH med Rapunex står vi för chipläsare. 

 

Vattenskål till vovven och en filt att ligga på medan ni väntar kan vara bra att ha. Till beskrivningen behövs dessutom att du har med dig hundens favoritleksak (tillräckligt stor för att inte sväljas) och minst sex bitar av hunden absoluta favoritgodis.
OBS! Godbitar får inte ges till hunden under beskrivningen. I nödfall kan godis användas .för att locka hunden
till sig om den inte kommer men ges då inte till hunden. Viktigt att godis inte tappas på marken i testbanan.
OBS! Godis eller leksaker får aldrig användas som lockmedel under ett pågående moment utan först när tiden är ute om det bedöms absolut nödvändigt.


Hur ska hunden uppföra sig?
Som hundägare är det spännande att få sin hund mentalbeskriven. Det finns ingen orsak att vara nervös då det inte handlar om att vare sig hundägaren eller hunden som blir bedömda. Det är som tidigare nämnts en beskrivning av hundens reaktioner. Man bör anlända till platsen i god tid. Lämpligen får hunden bekanta sig med området så att den känner sig i god balans. Kommer man i sista minuten blir man som hundägare stressad och givetvis smittar det av sig på hunden. Inför beskrivningen skall hunden vara väl rastad och motionerad i den omfattning som den är van vid. Några vardagliga rutiner bör inte brytas med hänsyn till
beskrivningen. Naturligtvis är det viktigt att hunden är frisk och mår bra. En skadad eller sjuk hund visar inte sitt rätta jag. Träna. lek och pyssla om hunden innan så att den är glad och positiv.


Vad kostar det?
Det är upp till varje arrangör att sätta en prislapp på BPH-beskrivningen. Hör dig för vad din beskrivning kommer att kosta när du anmäler dig. Vissa special- och rasklubbar subventionerar deltagaren. Rapunex anlitar Lines hundskola i Ärrya som i dagsläget (2021-05-21) kostar 950kr. Deltagarantalet är begränsat till åtta till tio hundar per dag och beskrivare.


Efter beskrivning
Protokollet skrivs i fyra exemplar, därav skickas originalet via SBK till SKK, där beskrivningen registreras. Ett ex lämnas till hundägaren. Denna kopia är ett intyg på att hunden genomgått beskrivning och bör förvaras i anslutning till stamtavlan. Ytterligare ex finns till uppfödare och rasklubb. Många rasklubbar har utarbetat en rasprofil. I rasprofilen kan utläsas rasens medelvärde för de olika egenskaperna. För ytterligare information hänvisas till rasklubben. Medan du och din hund genomgår momenten på BPH-banan fyller beskrivaren i ett protokoll med ett antal olika punkter. Protokollet avser att beskriva hundens beteende, inte att värdera vad som är bra eller
dåligt. Blir ni godkända finns rosett att köpa på plats.


Vad är ett BPH-protokoll?
En eller flera skalor används för att beskriva hundens beteende i varje sekvens av de olika momenten. En skala kan redogöra för exempelvis intensiteten i uttrycket medan en annan kan ange under hur lång tid hunden visar beteendet. Lågt värde på skalan innebär att hunden inte uppvisar det aktuella beteendet. Högt värde på skalan innebär att den visar beteendet i stor utsträckning. Protokollets olika beteendegrupper är indelade i olika färger för att de olika beteendeegenskaperna ska vara lättare att särskilja. t ex redovisas hundens sociala egenskaper i de gulmarkerade fälten, lekintresset i de blå, rädslor i de gröna osv.


MOMENTEN
1. Främmande person
Här beskrivs hundens kontaktbenägenhet med en främmande person och hundens tendens till oro och/eller undvikande beteenden, hundens behov av att hävda sig eller att visa undergivenhet mot testledaren samt om hunden avvisar umgänget med aggression.


2. Föremålslek
Både hundägare och testledare leker med hunden. Momentet har två syften, dels att dokumentera lusten till föremålslek, dels hundens allmänna attityd i leken vilken inte behöver ha direkt koppling till intresset för föremål.


3. Matintresse
Hunden får prova att ta godbitar, såväl egna favoriter som av standardiserad modell, ur burkar vars lock antingen är öppna eller olika hårt åtskruvade. Syftet är dokumentera hur mycket hunden är villig att jobba för att nå sina matbitar och hundens allmänna intresse för mat.


4. Överraskning
En silhuett av en person i halvfigur reses hastigt upp 3 meter framför hunden när den kommer gående. Här iakttas och dokumenteras exempelvis hur arg och rädd hunden blir men också hur lätt den har att övervinna en negativ känslomässig upplevelse. Den tredje delen som dokumenteras är hur hunden klarar av att promenera förbi halvfiguren.


5. Skrammel
En metalltrumma med en kedja i genererar ett högt skramlande ljud som startar när hunden närmar sig. Hunden får upptäcka, undersöka och passera förbi trumman. Syftet är att undersöka hundens rädsla för ljud.


6. Närmande person
En person klädd i kappa, bredbrättad hatt och mörka solglasögon närmar sig långsamt hunden i etapper. När personen kommit inom ett visst avstånd vänder den sig om och står stilla. Hunden släpps fram för att undersöka och ta kontakt. Momentet ska mäta hundens reaktioner i möte med människor i situationer som
ur hundens perspektiv kan upplevas som avvikande.


7. Underlag
Hunden och föraren går över ett nytt och oprövat underlag. Syftet är att mäta eventuell osäkerhet för att gå på annorlunda underlag.


8. Skott (valfritt moment)
Två skott avlossas cirka 50 meter från ekipaget, ett när hund och förare är i rörelse, ett när de står still. Syftet är att dokumentera eventuell reaktion vid skott, om det väcker positiv förväntan eller kanske osäkerhet.


Efter att hunden har genomgått samtliga moment gör beskrivaren en sammanfattning av hundens agerande. Avsikten är att ge en mer övergripande bild av hunden, till exempel om den är trygg, glad i människor, energisk etc.


Efter beskrivning
Protokollet skrivs i fyra exemplar, därav skickas originalet via SBK till SKK, där beskrivningen registreras. Ett ex lämnas till hundägaren. Denna kopia är ett intyg på att hunden genomgått beskrivning och bör förvaras i anslutning till stamtavlan. Ytterligare ex finns till uppfödare och rasklubb. Många rasklubbar har utarbetat en rasprofil. I rasprofilen kan ni utläsas rasens medelvärde för de olika egenskaperna. För ytterligare information hänvisas till rasklubben Svenska Bullterrierklubben.

Text: Svenska brukshundsklubben

Closeup of a Black Dog